VOX LEGIS dochodzenie odszkodowań

Kancelaria Vox Legis Odszkodowania reprezentuje osoby poszkodowane w zakresie dochodzenia świadczeń pieniężnych od ubezpieczycieli oraz podmiotów nieposiadających ubezpieczenia OC. Występujemy w imieniu poszkodowanych w sprawach dotyczących likwidacji szkód jak również w związku z zaniżaniem odszkodowań lub odmową ich wypłacenia.

czytaj dalej

.