Firma

Pomoc

Kancelaria Vox Legis Odszkodowania reprezentuje osoby poszkodowane w zakresie dochodzenia świadczeń pieniężnych od ubezpieczycieli oraz podmiotów nieposiadających ubezpieczenia OC. Występujemy w imieniu poszkodowanych w sprawach dotyczących likwidacji szkód, jak również zaniżania odszkodowań lub odmowy ich wypłacenia.

Profesjonalizm

Gwarantujemy profesjonalną obsługę doświadczonego zespołu prawników specjalizujących się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od różnego rodzaju podmiotów. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną zarówno w trakcie postępowania, jak i po jego zakończeniu. Skutecznie uzyskujemy zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, a także należne odszkodowanie adekwatne do uszczerbku na zdrowiu lub szkody w mieniu.

Czas

Zgłoszoną sprawę analizujemy w ciągu 24 godzin i bez zbędnej zwłoki podejmujemy działania mające na celu uzyskanie należnego odszkodowania. Dążymy do załatwiania sprawy na drodze polubownej z pominięciem sądu, jednak w przypadku konieczności i za zgodą Klienta występujemy również na drogę sądową.

Brak opłat 

Nasze usługi objęte są najniższą marżą na rynku firm specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań. Nie pobieramy żadnych opłat, a honorarium jest zależne od wysokości uzyskanego odszkodowania. Kancelaria nie pobiera także opłat za uzyskanie refundacji kosztów leczenia, kosztów pogrzebu i nieskapitalizowanych rent..