Dochodzenie odszkodowania

1. Krok pierwszy

1. Krok pierwszy

Jeżeli jesteś poszkodowany w wyniku wypadku lub jakiegokolwiek innego zdarzenia losowego, którego następstwem jest uszczerbek na zdrowiu czy szkoda w mieniu, pamiętaj, aby działać spokojnie i kompletować wszystkie dokumenty dotyczące sprawy – rachunki, paragony czy faktury, będące dowodem poniesionych przez Ciebie kosztów w związku ze szkodą, są potrzebne w procedurze dochodzenia należnego odszkodowania.

2. Krok drugi

2. Krok drugi

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych zaniża należne Ci odszkodowanie, bazując na Twojej niewiedzy. Nawet posiadanie już decyzji o przyznaniu odszkodowania nie oznacza, że droga do uzyskania wyższego świadczenia jest zamknięta. Nasi specjaliści bez żadnych opłat przeanalizują każdą sprawę.

3. Krok trzeci

3. Krok trzeci

Działanie profesjonalnego pełnomocnika, jakim jest nasza Kancelaria, pozwoli Ci uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z załatwianiem wszelkich formalności niezbędnych przy dochodzeniu odszkodowania. Wszystkie sprawy proceduralne przeprowadzą za Ciebie nasi specjaliści.

4. Sukces

4. Sukces

Profesjonalnie poprowadzona sprawa w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych pracowników spowoduje, że Twoje odszkodowanie nie zostanie zaniżone.

.