Szkoda majątkowa

Oferujemy Państwu szeroką ofertę dochodzenia odszkodowania w związku z wystąpieniem wszelkiej szkody w mieniu (np.: mieszkanie, pojazd) – w szczególności, jeżeli wartość rynkowa pojazdu została zaniżona przez ubezpieczyciela podczas procesu likwidacji szkody czy uszczerbku
w majątku spowodowanym nieprzewidzianym zdarzeniem losowym.

Po zgłoszeniu sprawy niezwłocznie podejmujemy następujące działania:

 • ustalamy we własnym zakresie ubezpieczyciela sprawcy wypadku;
 • pomagamy skompletować dokumentacje dowodową, która zostanie przeanalizowana przez specjalistów;
 • precyzujemy tytuł roszczenia;
 • załatwiamy wszelkie formalności;
 • nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, a nasze honorarium jest zależne
  od wysokości uzyskanego odszkodowania;
 • nie zawieramy ugody bez zgody poszkodowanego;
 • gwarantujemy przekazanie odszkodowania w ciągu 7 dni roboczych od wypłaty;
 • jeżeli wystąpienie na drogę sądową jest niezbędne do uzyskania odpowiedniego odszkodowania, zapewniamy prowadzenie procesu sądowego przez radcę prawnego
  z wieloletnim doświadczeniem.

.