Szkoda osobowa

Oferujemy Państwu szeroką ofertę dochodzenia odszkodowania w związku ze zdarzeniami losowymi, których następstwem jest szkoda na osobie.

W szczególności specjalizujemy się w sprawach związanych z:

 • zadośćuczynieniem za krzywdę w związku z obrażeniami ciała powstałymi w wyniku  wypadku komunikacyjnego;
 • zadośćuczynieniem oraz odszkodowaniem związanych z nieprawidłowym procesem leczenia w następstwie którego wystąpił trwały uszczerbek na zdrowiu;
 • zadośćuczynieniem oraz odszkodowaniem w związku ze śmiercią osoby najbliższej;
 • odszkodowaniem w związku z zawartą polisą NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków);
 • zadośćuczynieniem za krzywdę w konsekwencji uczestniczenia w jakimkolwiek innym zdarzeniu losowym, którego następstwem są obrażenia ciała i rozstrój zdrowia (np. upadki na chodniku, śliskiej nawierzchni w sklepie);
 • zadośćuczynieniem i odszkodowaniem związanym z wypadkiem przy pracy i utraconymi dochodami w wyniku wypadku.

Po zgłoszeniu sprawy niezwłocznie podejmujemy następujące działania:

 • ustalamy we własnym zakresie ubezpieczyciela sprawcy wypadku;
 • pomagamy skompletować dokumentację dowodową, która następnie zostaje przeanalizowana przez specjalistów;
 • precyzujemy tytuł roszczenia: zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta;
 • załatwiamy wszelkie formalności;
 • nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, a nasze honorarium jest zależne
  od wysokości uzyskanego odszkodowania; nie pobieramy wynagrodzenia za uzyskanie refundacji kosztów leczenia, kosztów pogrzebu i nieskapitalizowanych rent;
 • nie zawieramy ugody bez zgody poszkodowanego;
 • gwarantujemy przekazanie odszkodowania w ciągu 7 dni roboczych od wypłaty;
 • jeżeli wystąpienie na drogę sądową jest niezbędne do uzyskania odpowiedniego odszkodowania, zapewniamy prowadzenie procesu sądowego przez radcę prawnego
  z wieloletnim doświadczeniem.

.